Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Ćwiczenia wprowadzające do konserwacji ćw. 45h
o Zofia Koss
dr Grażyna Macander-Majkowska
45 8 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 - ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
ćw. 45h
o dr Anna Nowicka 90 3 ćw. [zal.]
w. [ZIE]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
Robert Krępski
30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 720 29
ROK
I
SEMESTR
2
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Ćwiczenia wprowadzające do konserwacji ćw. 45h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 6 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Fotografia w. 15h
ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
w. [zal. z oceną]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
o dr hab. Dariusz Kuźmina 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo dla I roku ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo (pigmenty) w. 15h
ćw. 30h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [egz.]
ćw. [egz.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o Łukasz Zedlewski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
Marcin Kozarzewski
Jan Morzycki-Markowski
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 60h
o dr Mateusz Jasiński
prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 45h
o 45 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Wiedza o papierze w. 15h
o dr Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Robert Krępski
Maciej Wenta
mgr Anna Pietraszek
30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 960 44
ROK
II
SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków - chemia włókien roślinnych w. 15h
o dr Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
o Wojciech Chrościcki 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
o Joanna Milewska-Kozłowska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 180h
o mgr Michał Kożurno
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
180 10 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 45h
o dr hab. Aleksandra Krupska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 15h
o mgr Marcin Petrus
dr hab. Aleksandra Krupska
15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Wiedza o papierze w. 15h
o dr Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 080 46
ROK
II
SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Magdalena Potts 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii w. 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia książki i opraw w. 30h
o Joanna Milewska-Kozłowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 60h
o dr Anna Nowicka 60 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 180h
o Wojciech Chrościcki
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
180 11 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 30h
o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 45h
o dr hab. Danuta Stępień 45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 15h
o dr hab. Danuta Stępień 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. ćw. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 260 50
ROK
III
SEMESTR
5
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Janina Furgał
mgr Inez Szachułowicz
30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
o dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Bogdan Zerek
30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Chemia konserwacji starych druków - chemia włókien roślinnych w. 15h
o dr Elżbieta Jeżewska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia grafiki europejskiej i rysunku XV - XX w. w. 30h
o dr hab. Jolanta Talbierska 30 2 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka w. 25h
o dr hab. Izabela Zając 25 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 5h
o dr hab. Izabela Zając 5 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 15h
o dr hab. Weronika Liszewska 15 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 45h
o Magdalena Grenda-Kurmanow
dr hab. Weronika Liszewska
45 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka w. 105h
o prof.dr hab. Marzenna Ciechańska 105 5 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 45h
o prof.dr hab. Marzenna Ciechańska 45 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - miniatura na pergaminie ćw. 60h
o dr Rafał Nijak
dr Anna Zalewska-Falińska
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 840 37
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia konserwacji starych druków w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia grafiki europejskiej i rysunku XV - XX w. w. 30h
o dr hab. Jolanta Talbierska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Anna Straszewska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 25h
o dr hab. Izabela Zając 25 1 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 5h
o dr hab. Izabela Zając 5 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 15h
o dr hab. Weronika Liszewska 15 1 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 45h
o dr hab. Weronika Liszewska 45 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 105h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
105 7 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
30 1 w. [egz.]
sylabus
Kopia - miniatura na pergaminie ćw. 60h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 1 020 43
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Informacja w świecie cyfrowej ikonografii Konw 30h
d Włodzimierz Daszewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Maria Rudzka 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 25h
o dr hab. Izabela Zając 25 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 10h
o dr hab. Izabela Zając 10 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 15h
o dr hab. Weronika Liszewska 15 3 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 60h
o dr hab. Weronika Liszewska 60 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 150h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
Zofia Koss
150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
o Zofia Koss
Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
30 3 w. [egz.]
sylabus
Kopia - akwarela ćw. 30h
o dr Piotr Stefanow 30 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 815 42
ROK
IV
SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Grafika - techniki graficzne ćw. 45h
o 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 25h
o dr hab. Izabela Zając 25 1 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - teoria w. 5h
o dr hab. Izabela Zając 5 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - praktyka ćw. 15h
o dr hab. Weronika Liszewska 15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja grafiki i rysunku - teoria w. 60h
o dr hab. Weronika Liszewska 60 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 60h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 120h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
120 6 w. [egz.]
sylabus
Kopia - akwarela ćw. 60h
o dr Piotr Stefanow 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 2 w. [zal.]
sylabus
Razem: 630 29
ROK
V
SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Artur Krajewski 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage Konw 60h
d mgr Anna Kowalik 60 2 Konw [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu praktyka ćw. 45h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu teoria w. 15h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 195h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
Zofia Koss
195 11 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 30h
o Zofia Koss
Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
30 3 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
o dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej - praktyka ćw. 60h
d mgr Anna Kowalik 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Techniki i technologia opraw ćw. 60h
o dr Grażyna Macander-Majkowska
Wojciech Chrościcki
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 028 54
ROK
V
SEMESTR
10
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka użytkowa na przestrzeni wieków i społeczeństw 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 2 [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wizerunek człowieka poprzez sztukę użytkową 30h
d dr Anastazja Buttitta 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia fotografii w. 30h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 2 [zal.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu praktyka ćw. 45h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja pastelu teoria w. 15h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 15 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - praktyka ćw. 195h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
195 7 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria w. 8h
o Wojciech Chrościcki
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Zofia Koss
8 8 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 30h
o dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o mgr Aleksandra Wesołowska
dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Liternictwo ćw. 60h
o dr Grażyna Macander-Majkowska 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Nowoczesne metody analizy w konserwacji zabytków w. 30h
o mgr Aleksandra Wesołowska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. ćw. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 300h
o dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr hab. Weronika Liszewska
300 6 ćw. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Przedmiot konserwatorski ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr hab. Weronika Liszewska
30 2 [zal.]
sylabus
Razem: 1 261 68
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Komizm – teoria i analiza zjawiska 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Anna Wiszniewska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Weronika Liszewska
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Weronika Liszewska
dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 240h
o dr hab. Weronika Liszewska
dr hab. Izabela Zając
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Novum ćw. 240h
d dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
mgr Anna Kowalik
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie ćw. 30h
o dr hab. Weronika Liszewska
dr hab. Izabela Zając
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
30 5 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria ćw. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 5 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 780 63
ROK
VI
SEMESTR
12
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
d 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
d 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
Irena Koss
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska ćw. 300h
o dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr hab. Weronika Liszewska
300 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie 30h
o dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr hab. Weronika Liszewska
30 5 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie - teoria 30h
o dr hab. Izabela Zając
prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
dr hab. Weronika Liszewska
30 5 [zal.]
sylabus
Razem: 510 36