Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 w. [ZIE]
sylabus
Metodyka konserwacji i restauracji ćw. 45h
o Marcin Kozarzewski 45 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Propedeutyka konserwacji i restauracji w. 15h
o dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
Jan Morzycki-Markowski
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
15 1 w. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 60h
o dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 60h
o dr Kinga Lubarska 60 4 w. [egz.]
sylabus
Razem: 750 33
ROK
I
SEMESTR
2
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Inez Szachułowicz 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Chemia w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia ćw. 45h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Materiałoznawstwo w. 45h
o dr Anna Nowicka 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
Metodyka konserwacji i restauracji ćw. 45h
o Marcin Kozarzewski 45 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Nauki pomocnicze historii sztuki w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
Łukasz Zedlewski
120 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka ćw. 60h
o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Mateusz Jasiński
dr Piotr Stefanow
60 4 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 30h
o dr Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o dr hab. Tytus Sawicki 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 825 34
ROK
II
SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 90h
o dr hab. Anna Potocka 90 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
o dr Katarzyna Górecka
dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
dr hab. Anna Potocka
15 1 w. [egz.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (chemia polimerów) w. 30h
o dr Joanna Kurkowska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
o Anna Puchta 30 1 w. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
o dr Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 45h
o dr hab. Aleksandra Krupska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 15h
o dr hab. Aleksandra Krupska 15 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
o dr Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 30h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
30 1 w. [egz.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa w. 15h
o dr Anna Nowicka 15 1 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 126 44
ROK
II
SEMESTR
4
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Inez Szachułowicz 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia ćw. 30h
o Roman Stasiuk
mgr Piotr Zambrzycki
30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 105h
o dr hab. Anna Potocka 105 4 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
o dr Katarzyna Górecka
dr hab. Anna Potocka
15 1 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 45h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 15 1 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 120h
o dr Maciej Wojciechowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 120h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
o Anna Puchta 30 1 w. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa organiczne pochodzenia naturalnego) w. 30h
o dr Anna Nowicka 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Anna Potocka 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa - praktyka w. 30h
o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Technologia malarstwa - teoria w. 30h
o dr hab. Aleksandra Krupska 30 1 w. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa w. 60h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
60 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 111 42
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Ikonografia i ikonologia 30h
o dr Marcin Zgliński 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 90h
o dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Joanna Czernichowska
90 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
15 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 45h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 45 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo tablicowe ćw. 120h
o dr hab. Aleksandra Krupska 120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 15h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
15 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe) w. 30h
o Anna Puchta 30 - w. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
o dr Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Razem: 825 36
ROK
III
SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. 2h
o mgr Anna Kowalik 2 5 w. [zal. z oceną]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka ćw. 105h
o dr hab. Monika Jadzińska
dr hab. Joanna Czernichowska
105 6 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - teoria w. 15h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Joanna Czernichowska
15 2 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo tablicowe ćw. 120h
o dr hab. Aleksandra Krupska 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Podstawy nauk o drewnie w. ćw. 30h
o dr Elżbieta Jeżewska 30 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Tytus Sawicki
prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr Kinga Lubarska
120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 90h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 90h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 90 3 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
o dr Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 932 43
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia ochrony zabytków w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
o mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 50h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 50 5 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 3 w. [zal.]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XVII - XVIII wieku ćw. 120h
o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
120 5 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 10h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
10 1 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o 60 2 ćw. [ocena]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Technologia pozłotnictwa ćw. 90h
o dr Anna Zalewska-Falińska
dr Rafał Nijak
90 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 870 44
ROK
IV
SEMESTR
8
Konwersatorium do wyboru
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 3 w. [egz.]
sylabus
Introduction to protection of cultural heritage w. ćw. 4h
o mgr Anna Kowalik 4 5 w. ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 90h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur 90 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur 30 4 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 60h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XVII - XVIII wieku ćw. 120h
o prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo pracownia I ćw. 60h
o dr Maciej Wojciechowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo pracownia II ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka
dr Kacper Ziółkowski
60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe ćw. 120h
o dr hab. Tytus Sawicki
prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr Kinga Lubarska
120 4 ćw. [zal.]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 30h
d 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przedmiot artystyczny ćw. 60h
o dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek pracownia kompozycji projektowej i rysunku ćw. 60h
o prof.dr hab. Artur Krajewski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych ćw. 60h
o dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria konserwacji w. 30h
o dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Razem: 874 47
ROK
V
SEMESTR
9
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia rzeźby polskiej 30h
o dr Maria Rudzka 30 2 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 90h
o prof.dr hab. Paweł Jakubowski 90 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 110h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 110 12 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. 30h
o prof.dr hab. Jacek Martusewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 2 w. [zal.]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XIX - XX wieku ćw. 60h
d prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium kursowe ćw. 10h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
10 1 ćw. [zal.]
sylabus
Mikrobiologia w. 30h
o mgr Bogdan Zerek 30 1 w. [egz.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. 30h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
30 2 w. [zal.]
sylabus
Prawne i finansowe aspekty przygotowania projektu konserwacji w. 8h
o Marcin Kozarzewski 8 1 w. [zal.]
sylabus
Technologia malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
o dr Kinga Lubarska
dr hab. Tytus Sawicki
60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 878 57
ROK
V
SEMESTR
10
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d prof.dr hab. Artur Krajewski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Maciej Wojciechowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr Kacper Ziółkowski 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks artystyczny do dyplomu ćw. 60h
d dr hab. Grzegorz Stachańczyk 60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 60h
o dr Julia Burdajewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie 30h
o dr Julia Burdajewicz
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 3 [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
o dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Identyfikacja i konserwacja fotografii ćw. 30h
d dr hab. Izabela Zając 30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - praktyka ćw. 60h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur 60 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria w. 15h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur 15 2 w. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby polichromowanej - praktyka ćw. 120h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 120 7 ćw. [egz.]
sylabus
Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych w. ćw. 45h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
45 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Kopia - malarstwo sztalugowe XIX - XX wieku ćw. 60h
d prof.dr hab. Jerzy Nowosielski
dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Kopia ikony ćw. 60h
d dr hab. Danuta Stępień 60 4 ćw. [zal.]
sylabus
Laboratorium magisterskie w. ćw. 45h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
45 2 w. ćw. [zal.]
sylabus
Ochrona i konserwacja - restauracja dzieł sztuki i obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej w. ćw. 60h
o dr hab. Monika Jadzińska
prof. zw. Iwona Szmelter
60 2 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 60h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 60h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego ćw. 60h
o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 6 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej 30h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
30 3 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego 30h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 3 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego 30h
o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
30 3 [zal.]
sylabus
Razem: 1 260 88
ROK
VI
SEMESTR
11
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 240h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 5 w. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 30 5 w. [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [egz.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 240h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 240h
o dr hab. Tytus Sawicki 240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego ćw. 240h
o dr Piotr Stefanow
dr Mateusz Jasiński
dr Rafał Nijak
dr hab. Danuta Stępień
240 18 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej w. 30h
o dr hab. Anna Potocka
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
dr hab. Joanna Czernichowska
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej - teoria w. 30h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego - teoria w. 30h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
30 5 w. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego 15h
o dr Mateusz Jasiński 15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego - teoria w. 30h
o dr Mateusz Jasiński 30 5 w. [zal.]
sylabus
Razem: 1 500 133
ROK
VI
SEMESTR
12
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Aneks konserwatorski do dyplomu ćw. 60h
o dr hab. Joanna Czernichowska
dr Katarzyna Górecka
dr Julia Burdajewicz
prof. zw. Iwona Szmelter
dr hab. Anna Potocka
dr hab. Monika Jadzińska
prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks technologiczny do dyplomu ćw. 60h
o dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
60 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Archeo/Etno pracownia magisterska ćw. 255h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie 15h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Archeo/Etno seminarium magisterskie - teoria 15h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych - praktyka ćw. 105h
o Agnieszka Krzemińska-Maciejko
dr Monika Stachurska
105 7 ćw. [egz.]
sylabus
Laboratorium magisterskie ćw. 30h
o dr Joanna Kurkowska
dr Katarzyna Królikowska-Pataraia
mgr Aleksandra Rzeszutek
dr Anna Nowicka
dr Elżbieta Jeżewska
mgr Piotr Zambrzycki
Tymon Rizov-Ciechański
Kamila Załęska
mgr Konrad Stasiuk
Roman Stasiuk
Anna Puchta
dr Anna Zatorska
30 2 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej ćw. 255h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego ćw. 255h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Tytus Sawicki
255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Pracownia magisterska Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego ćw. 255h
o dr Mateusz Jasiński 255 14 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej 15h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej - teoria 15h
o prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski 15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego 15h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego - teoria 15h
o prof.dr hab. Andrzej Mazur
prof.dr hab. Paweł Jakubowski
dr hab. Tytus Sawicki
15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego 15h
o dr Piotr Stefanow
dr Rafał Nijak
dr Mateusz Jasiński
dr hab. Danuta Stępień
15 2 [zal.]
sylabus
Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego - teoria 15h
o dr Mateusz Jasiński 15 2 [zal.]
sylabus
Razem: 1 455 96