Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru. ECTS: 3 ilość: 1
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo/Projektowanie wnętrz ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d prof. Piotr Kwasieborski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d prof. Barbara Kowalewska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla/Detal miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 150h
d prof. Jerzy Bogusławski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Tomasz Gałązka 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Michał Kapczyński 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne/Komunikacja wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Piotr Jaworowski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr Iwona Kalenik 150 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Intermedia/Tkanina w architekturze ECTS: 3 ilość: 1
Intermedia ćw. 90h
d dr Zuzanna Sadowa 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Tkanina w architekturze ćw. 90h
d prof. Stanisław Andrzejewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Architektura krajobrazu/Projektowanie partycypacyjne ECTS: 3 ilość: 1
Architektura krajobrazu w. 90h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 90 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 90h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 2 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 60h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo II ćw. 60h
d prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Paweł Michalak 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Antoni Grabowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja Projektowanie w Przestrzeni Publicznej ECTS: 9 ilość: 2
Architektura krajobrazu ćw. 180h
o dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 120h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 45h
d dr hab. Piotr Kopik 45 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
o dr Karolina Thel 30 - Konw [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 305 57
ROK
I
SEMESTR
2
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
d dr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Malarstwo/Rzeźba ECTS: 2 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 60h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo II ćw. 60h
d prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Antoni Grabowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Paweł Michalak 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ćw. 30h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba I ćw. 60h
d prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo/Projektowanie wnętrz ECTS: 5 ilość: 1
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d prof. Piotr Kwasieborski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 150h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d prof. Barbara Kowalewska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 150h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne/Komunikacja wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 150h
d prof. Piotr Jaworowski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr Iwona Kalenik 150 5 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 150h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla/Detal miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 150h
d prof. Jerzy Bogusławski 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Michał Kapczyński 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 150h
d dr Tomasz Gałązka 150 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Architektura krajobrazu/Projektowanie partycypacyjne ECTS: 3 ilość: 1
Architektura krajobrazu w. 90h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 90 3 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 90h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja Projektowanie w Przestrzeni Publicznej ECTS: 9 ilość: 2
Architektura krajobrazu ćw. 180h
o dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 120h
o mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 120 4 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Intermedia/Tkanina w architekturze ECTS: 3 ilość: 1
Intermedia ćw. 90h
d dr Zuzanna Sadowa 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Tkanina w architekturze ćw. 90h
d prof. Stanisław Andrzejewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 155 42
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ECTS: 15 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Michał Kapczyński 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne w. 450h
d prof. Piotr Jaworowski 450 15 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Barbara Kowalewska 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Piotr Kwasieborski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 540h
d prof. Jerzy Bogusławski 540 18 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Tomasz Gałązka 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Iwona Kalenik 450 18 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 450 15 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ECTS: 6 ilość: 1
Aneks ćw. 180h
d dr hab. Anna Plewka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Paweł Michalak 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Zuzanna Sadowa 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Antoni Grabowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Stanisław Andrzejewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ECTS: 3 ilość: 1
Portfolio ćw. 90h
d prof. Piotr Jaworowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 90h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 870 33
ROK
II
SEMESTR
4
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ECTS: 15 ilość: 1
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Tomasz Gałązka 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne w. 450h
d prof. Piotr Jaworowski 450 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Barbara Kowalewska 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Piotr Kwasieborski 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne ćw. 540h
d prof. Jerzy Bogusławski 540 20 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Iwona Kalenik 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 450h
d dr Michał Kapczyński 450 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 510h
d prof. Piotr Kwasieborski 510 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 510h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 510 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dyplom i opracowania techniczne Konw 510h
d dr hab. Beata Dobryjanowicz 510 20 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ECTS: 6 ilość: 1
Aneks ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr hab. Anna Plewka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Paweł Michalak 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Andrzej Zwierzchowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Elżbieta Myjak-Sokołowska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d dr Zuzanna Sadowa 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Antoni Grabowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Stanisław Andrzejewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Aneks ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ECTS: 3 ilość: 1
Portfolio ćw. 90h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 90 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Portfolio ćw. 90h
d prof. Piotr Jaworowski 90 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Maria Rudzka 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Katarzyna Uchowicz 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Anna Oleńska 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Marcin Zgliński 30 6 [ocena]
sylabus
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 110 80