(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Graphic Arts
(en)Kierunek: Graphic Arts
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 exercise [pass]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
German language lecture 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 lecture [pass]
sylabus
Russian language lecture exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: French lecture exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: French B2 lecture 1h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 1 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: Italian lecture exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Photography exercise 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lithography exercise 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 3 exercise [exam]
sylabus
Multimedia workshop 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 workshop [pass]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur lecture 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 lecture [pass with grade]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 4 exercise [exam]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr hab. Ryszard Kajzer 60 4 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 3 exercise [exam]
sylabus
Serigraphy and digital techniques exercise 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 exercise [exam]
sylabus
Słownik pojęć, miejsc i źródeł wiedzy o kulturze współczesnej i ośrodkach informacji lecture 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Visual structures exercise 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 exercise [exam]
sylabus
Computer workshops workshop 30h
(en)o dr Paulina Buźniak 30 1 workshop [pass]
sylabus
Printmaking intaglio, classic techniques exercise 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 exercise [exam]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne exercise 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 440 56
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
French language exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
German language lecture exercise 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English exercise 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: French B2 lecture 1h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 1 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: French B2 exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [pass]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education exercise 30h
(en)o mgr Anna Pietraszek 30 - exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)o Maciej Wenta 30 - exercise [pass]
sylabus
Physical education exercise 30h
(en)o Robert Krępski 30 - exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Photography exercise 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lithography exercise 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 3 exercise [exam]
sylabus
Multimedia workshop 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 workshop [pass with grade]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur lecture 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 lecture [pass with grade]
sylabus
Plener Malarsko-Fotograficzny internship 150h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 150 2 internship [pass]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 4 exercise [exam]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr hab. Ryszard Kajzer 60 4 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 3 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 exercise [exam]
sylabus
Serigraphy and digital techniques exercise 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 exercise [exam]
sylabus
Visual structures exercise 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Computer workshops workshop 30h
(en)o dr Paulina Buźniak 30 1 workshop [pass with grade]
sylabus
Computer workshops workshop 30h
(en)o dr Paulina Buźniak 30 1 workshop [pass with grade]
sylabus
Printmaking intaglio, classic techniques exercise 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 exercise [exam]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne exercise 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 560 57
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 lecture [pass with grade]
sylabus
Foreign language: Russian lecture exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 exercise [exam]
sylabus
Photography exercise 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lithography exercise 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 2 exercise [exam]
sylabus
Multimedia workshop 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 workshop [pass]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 5 exercise [exam]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr hab. Ryszard Kajzer 60 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 5 exercise [exam]
sylabus
Serigraphy and digital techniques II exercise 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Visual structures exercise 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 exercise [exam]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka lecture 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 lecture [pass with grade]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Printmaking intaglio, classic techniques II exercise 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 exercise [exam]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II exercise 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 381 68
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language lecture exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
German language exercise 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: French exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: Russian exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Foreign language: Italian exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography exercise 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 exercise [exam]
sylabus
Photography exercise 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 0.97 exercise [pass with grade]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lettering exercise 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Lithography exercise 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 2 exercise [exam]
sylabus
Multimedia workshop 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 workshop [pass with grade]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr hab. Ryszard Kajzer 60 5 exercise [exam]
sylabus
Graphic design exercise 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 5 exercise [exam]
sylabus
Drawing and painting exercise 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 exercise [exam]
sylabus
Serigraphy and digital techniques II exercise 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 exercise [exam]
sylabus
Visual structures exercise 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 exercise [exam]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka lecture 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 lecture [pass with grade]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 exercise [exam]
sylabus
Typography exercise 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 exercise [exam]
sylabus
Printmaking intaglio, classic techniques II exercise 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 exercise [exam]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II exercise 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 1 410 65.97
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Języki obce
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
German language lecture exercise 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Russian exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 exercise [pass]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Major specialisations: Animation exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: alternative graphics and offset techniques exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Conceptual and Intermedia Graphics exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Interdisciplinary classic techniques workroom exercise 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Book and digital publications design exercise 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Poster design and editorial graphic exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specializations: Sign and complex graphic design exercise 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 exercise [exam]
sylabus
Rysunek
I drawing workroom III year exercise 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 5 exercise [exam]
sylabus
II drawing workroom III year exercise 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 5 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 exercise [exam]
sylabus
Malarstwo
I painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 exercise [exam]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Editorial graphics exercise 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Historia form graficznych i druku lecture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 lecture [exam]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej lecture 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 2 310 126
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language lecture exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
German language lecture exercise 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture [exam]
sylabus
Foreign language: French exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Russian exercise 30h
(en)o mgr Janina Furgał 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: Italian exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [pass]
sylabus
Polish language for Erasmus+ exercise 30h
(en)d mgr Janina Furgał 30 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Major specialisations: Animation exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: alternative graphics and offset techniques exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Conceptual and Intermedia Graphics exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Interdisciplinary classic techniques workroom exercise 120h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Book and digital publications design exercise 120h
(en)o prof. Maciej Buszewicz 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specialisations: Poster design and editorial graphic exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 8 exercise [exam]
sylabus
Major specializations: Sign and complex graphic design exercise 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 exercise [exam]
sylabus
Rysunek
I drawing workroom III year exercise 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 5 exercise [exam]
sylabus
II drawing workroom III year exercise 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 5 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 exercise [exam]
sylabus
Malarstwo
I painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom III year exercise 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 exercise [exam]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Editorial graphics exercise 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Historia form graficznych i druku lecture 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 lecture [exam]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie krojów pism exercise 30h
(en)d mgr Anna Wieluńska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Major specialisations: Book and digital publications design exercise 120h
(en)o prof. Maciej Buszewicz 120 7 exercise [exam]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej lecture 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 2 340 130
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast conv.lecture (choice) 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 conv.lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology lecture 30h
(en)d dr Katarzyna Kasia 30 2 lecture [exam]
sylabus
Global Renaissance I conv.lecture (choice) 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 lecture (choice) [exam]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [exam]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [pass with grade]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. conv.lecture (choice) 30h
(en)d dr hab. Jan Sowa 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 conv.lecture (choice) 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
What is Modern Sculpture? seminar 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku seminar 30h
(en)d dr Paweł Ignaczak 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Pytania o formę seminar 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Netology: tracing violence seminar 30h
(en)d dr Piotr Płucienniczak 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Entrepreneurship study seminar 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Art beyond art. At the thresholds of the field of art seminar 30h
(en)d dr Jakub Szreder 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Art, Life, and Conflicts seminar 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Warsaw in action seminar 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Władza i pamięć seminar 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Main traditions of Polish modern art 1945-1970 seminar 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices seminar 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 seminar [pass with grade]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku lecture (choice) 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych exercise 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych exercise 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 15 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne exercise 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 15 exercise [exam]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 4 exercise [exam]
sylabus
II drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 4 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 exercise [exam]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 exercise [exam]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Editorial graphics exercise 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
French language lecture exercise 30h
(en)o 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Literature on Art lecture 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
(en)Razem: 660 53
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architecture of Warsaw in the 19th and 20th centuries pro-seminar 30h
(en)d dr Filip Burno 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Contemporary Art&Theory pro-seminar 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 lecture (choice) [pass with grade]
sylabus
Man and society in modern times pro-seminar 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Hermeneutics and art pro-seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Women, Art, and Society in Early Modern Period pro-seminar 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Małe formy pamięci pro-seminar 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Artistic migrations - towards the South pro-seminar 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Trajectories of contemporary practices of professional artists pro-seminar 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 pro-seminar [pass with grade]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku lecture (choice) 30h
(en)d dr Katarzyna Uchowicz 30 2 lecture (choice) [exam]
sylabus
Global Renaissance II lecture 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 lecture [exam]
sylabus
New media history lecture 30h
(en)d dr Marika Kuźmicz 30 2 lecture [exam]
sylabus
History of Polish sculpture lecture 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 lecture [exam]
sylabus
History of modern art in Poland lecture 30h
(en)d dr Marcin Zgliński 30 2 lecture [exam]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona lecture 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 2 lecture [exam]
sylabus
Kostiumologia judaika lecture 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 2 lecture [exam]
sylabus
Entrepreneurship study conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Introduction to anthropology conv.lecture (choice) 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 conv.lecture (choice) [exam]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 4 exercise [exam]
sylabus
II drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 4 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 exercise [exam]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom IV year exercise 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych exercise 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych exercise 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 14 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne exercise 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 14 exercise [exam]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Editorial graphics exercise 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Literature on Art lecture 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 lecture [exam]
sylabus
Projektowanie krojów pism exercise 60h
(en)d mgr Anna Wieluńska 60 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 675 48
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Folk & Fairy Tales seminar 30h
(en)d dr Ewa Muszyńska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności seminar 30h
(en)d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Metody prezentacji sztuki współczesnej seminar 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy seminar 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Modernism and Modernisation 1920-1970 seminar 30h
(en)d dr Filip Burno 30 6 seminar [com. pass with grade]
sylabus
Obraz a fotografia? seminar 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice. seminar 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
From baroque to queer baroque. Long duration in (no) style seminar 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki seminar 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Polish Art after 1989 seminar 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański seminar 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Wokół przedmiotu seminar 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specialization V: Illustration exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych exercise 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych exercise 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 exercise [exam]
sylabus
I drawing workroom (anex) V year exercise 120h
(en)d prof. Jacek Staszewski 120 2 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. Henryk Gostyński 120 2 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 120 2 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 exercise [exam]
sylabus
(en)Razem: 510 58
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 exercise [exam]
sylabus
I drawing workroom (anex) V year exercise 120h
(en)d prof. Jacek Staszewski 120 2 exercise [exam]
sylabus
II painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. Henryk Gostyński 120 2 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 120 2 exercise [exam]
sylabus
III painting workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 exercise [exam]
sylabus
III drawing workroom (annex) V year exercise 120h
(en)d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specialization V: Illustration exercise 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe exercise 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe exercise 120h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna exercise 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja exercise 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia exercise 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia exercise 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych exercise 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów exercise 120h
(en)d dr hab. Daniel Mizieliński 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych exercise 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 24 exercise [exam]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej exercise 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 24 exercise [exam]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Karolina Thel 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr hab. Luiza Nader 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Jakub Szreder 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Ewa Kociszewska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Olaf Kwapis 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Ewa Muszyńska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o dr Ewa Bobrowska 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
Diploma seminar with thesis supervisor seminar 30h
(en)o mgr Magdalena Sołtys 30 6 seminar [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 510 58