(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Graphic Arts
(en)Kierunek: Graphic Arts
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lithography ćw. 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur w. 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Ryszard Kajzer 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe ćw. 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Słownik pojęć, miejsc i źródeł wiedzy o kulturze współczesnej i ośrodkach informacji w. 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Visual structures ćw. 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Computer workshops 30h
(en)o Paulina Buźniak 30 1 [zal.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1440 56
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lithography ćw. 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Osie czasu/Migracje kultur w. 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Plener Malarsko-Fotograficzny 150h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 150 2 [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Ryszard Kajzer 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 3 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe ćw. 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Visual structures ćw. 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Computer workshops 30h
(en)o Paulina Buźniak 30 1 [zal.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne ćw. 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1500 56
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lithography ćw. 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Ryszard Kajzer 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe II ćw. 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Visual structures ćw. 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka w. 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1381 68
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
German language ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Photography ćw. 60h
(en)o dr Mariusz Filipowicz 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Photography ćw. 60h
(en)o dr hab. Krzysztof Jabłonowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 0.97 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o dr Paweł Osial 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lettering ćw. 60h
(en)o Agnieszka Cieślikowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Lithography ćw. 60h
(en)o dr Magdalena Boffito 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Multimedia 30h
(en)o mgr Anna Kaczmarczyk 30 2 [zal.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Ryszard Kajzer 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Projektowanie graficzne ćw. 60h
(en)o dr Marcin Władyka 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Anna Klonowska 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Zdzisława Ludwiniak 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr Michał Chojecki 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing and painting ćw. 120h
(en)o dr hab. Piotr Siwczuk 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Sitodruk i Techniki Cyfrowe II ćw. 60h
(en)o dr hab. Mateusz Dąbrowski 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Visual structures ćw. 30h
(en)o prof. zw. Krzysztof Trusz 30 2 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria percepcji:przestrzeń, czas, teoria koloru, neuroestetyka w. 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o dr Aleksandra Kot 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Typography ćw. 60h
(en)o Justyna Czerniakowska 60 2 ćw. [egz.]
sylabus
Wklęsłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
(en)o dr hab. Dorota Optułowicz-Mc Quaid 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Wypukłodrukowe Techniki Klasyczne II ćw. 60h
(en)o dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1410 65.97
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Języki obce
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Specjalizacja obowiązkowa: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
I pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo
I pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia form graficznych i druku w. 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej w. 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 2310 126
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Specjalizacje obowiązkowe
Specjalizacja obowiązkowa: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
(en)o prof. Maciej Buszewicz 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 8 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek
I pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo
I pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa III rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Historia form graficznych i druku w. 30h
(en)o dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie krojów pism ćw. 30h
(en)d mgr Anna Wieluńska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie książki i publikacji cyfrowej ćw. 120h
(en)o prof. Maciej Buszewicz 120 7 ćw. [egz.]
sylabus
Teoria znaku i komunikacji wizualnej w. 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 2340 130
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology w. 30h
(en)d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Global Renaissance I 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. 30h
(en)d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
(en)d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Netology: tracing violence Konw 30h
(en)d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Art beyond art. At the thresholds of the field of art Konw 30h
(en)d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warsaw in action Konw 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Main traditions of Polish modern art 1945-1970 Konw 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices Konw 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 15 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
French language w. ćw. 30h
(en)o 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Literature on Art w. 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 660 53
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Women, Art, and Society in Early Modern Period 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artistic migrations - towards the South 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajectories of contemporary practices of professional artists 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
(en)d mgr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Global Renaissance II w. 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
New media history w. 30h
(en)d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of Polish sculpture w. 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of modern art in Poland w. 30h
(en)d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości w. 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Introduction to anthropology 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Rysunek ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o prof. Jacek Staszewski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o dr hab. Rafał Kochański 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Ryszard Ługowski 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 4 ilość: 1
I pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Paweł Nowak 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. Henryk Gostyński 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa IV rok ćw. 120h
(en)o prof. zw. Sławomir Marzec 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacje ECTS (min): 15 ECTS (max): 30 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja IV: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja IV: Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne ćw. 120h
(en)d prof. zw. Piotr Garlicki 120 14 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska ćw. 30h
(en)d dr Marek Knap 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Literature on Art w. 30h
(en)o dr Anna Szyjkowska-Piotrowska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Projektowanie krojów pism ćw. 60h
(en)d mgr Anna Wieluńska 60 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 675 48
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
(en)d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Metody prezentacji sztuki współczesnej 30h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 30 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernism and Modernisation 1920-1970 30h
(en)d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice. 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja V: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
I pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. Jacek Staszewski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. Henryk Gostyński 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 510 58
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
10
Aneks ECTS (max): 4 ilość (max): 2
I pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
I pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. Jacek Staszewski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. Henryk Gostyński 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
II pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia malarstwa (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Sławomir Marzec 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
III pracownia rysunku (aneks) V rok ćw. 120h
(en)d prof. zw. Ryszard Ługowski 120 2 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja ECTS (min): 24 ECTS (max): 48 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Specjalizacja V: Animacja ćw. 120h
(en)d dr Przemysław Adamski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Grafika Koncepcyjna i Intermedialna ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Ilustracja ćw. 120h
(en)d dr hab. Grażyna Lange 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Litografia ćw. 120h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Multimedia ćw. 120h
(en)d dr hab. Piotr Welk 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)d prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Gier i Komiksów ćw. 120h
(en)d dr Daniel Mizieliński 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych ćw. 120h
(en)d prof. Maciej Buszewicz 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja V: Projektowanie Plakatu i Grafiki Wydawniczej ćw. 120h
(en)d prof. Lech Majewski 120 24 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium dyplomowe z promotorem pracy teoretycznej 30h
(en)o 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 510 58