Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne jednolite studia magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Rysunek
Rysunek dla I roku ćw. 150h
o prof. Joanna Gołaszewska 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 150h
o dr hab. Arkadiusz Karapuda 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo
Malarstwo dla I roku ćw. 210h
o prof. Artur Winiarski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo dla I roku ćw. 210h
o prof. Janusz Knorowski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Jęzki obce
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Rzeźba dla pierwszego roku I ćw. 60h
o dr hab. Jakub Łęcki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Słownik filozoficzno-społeczny w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia i techniki malarstwa sztalugowego ćw. 60h
o prof. Grzegorz Mroczkowski 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Razem: 1 231 55
ROK
I
SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek dla I roku ćw. 150h
o dr hab. Arkadiusz Karapuda 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Rysunek dla I roku ćw. 150h
o prof. Joanna Gołaszewska 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo ECTS (min): 8 ECTS (max): 10 ilość: 1
Malarstwo dla I roku ćw. 210h
o prof. Janusz Knorowski 210 8 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo dla I roku ćw. 210h
o prof. Artur Winiarski 210 8 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Jęzki obce
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Plener 60h
o prof. Janusz Knorowski 60 2 [zal.]
sylabus
Rzeźba dla pierwszego roku I ćw. 60h
o dr hab. Jakub Łęcki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Słownik filozoficzno-społeczny w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technologia i techniki malarstwa sztalugowego ćw. 60h
o prof. Grzegorz Mroczkowski 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Razem: 991 42
ROK
II
SEMESTR
3
teoria
Historia filozofii w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka projektowania graficznego/ podstawy grafiki komputerowej ćw. 22.5h
o mgr Bogdan Wrzeciono 22.5 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III ćw. 180h
d dr hab. Piotr Wachowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys
dr hab. Mikołaj Dziekański
180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 2 ilość: 1
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
o prof. Tomasz Myjak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa w. ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa w. ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 60h
d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 60h
d prof. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 60h
d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 60h
d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 60h
d prof. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia Sztuki ECTS (min): 1 ECTS (max): 2
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 6
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język hiszpański B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Technologia i techniki malarstwa sztalugowego ćw. 60h
o prof. Marzanna Wróblewska 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Razem: 1 252.5 35
ROK
II
SEMESTR
4
teoria
Historia filozofii w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka projektowania graficznego/ podstawy grafiki komputerowej ćw. 22.5h
o mgr Bogdan Wrzeciono 22.5 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III ćw. 180h
d dr hab. Piotr Wachowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys
dr hab. Mikołaj Dziekański
180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 2 ilość: 1
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 60h
d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 60h
d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 60h
d prof. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 60h
d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 60h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 60h
d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 60h
d prof. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język hiszpański B2 w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Technologia i techniki malarstwa sztalugowego ćw. 60h
o prof. Marzanna Wróblewska 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Razem: 922.5 34
ROK
III
SEMESTR
5
Malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 150h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II ćw. 150h
d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III ćw. 150h
d prof. Czesław Radzki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 150h
d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 150h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Techniki ceramiki ćw. 120h
d dr hab. Stanisław Brach 120 5 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 3 ECTS (max): 6 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy budowy obrazu ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 1 020 36
ROK
III
SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język rosyjski ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 150h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II ćw. 150h
d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III ćw. 150h
d prof. Czesław Radzki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 150h
d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Techniki ceramiki ćw. 120h
d dr hab. Stanisław Brach 120 5 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 3 ECTS (max): 6 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy budowy obrazu ćw. 30h
o dr hab. Jan Mioduszewski 30 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Teoria mediów w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1 020 37
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ECTS: 12 ilość: 1
Malarstwo I w. ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski
prof. zw. Krzysztof Wachowiak
240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 150h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II w. ćw. 150h
d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III w. ćw. 150h
d dr hab. Piotr Wachowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 150h
d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 150h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Działania przestrzenne ćw. 120h
o prof. Mirosław Bałka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 120h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II w. ćw. 120h
d prof. Tomasz Milanowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 120h
d prof. Czesław Radzki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 120h
d dr hab. Paweł Bołtryk 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 120h
d dr hab. Michał Borys 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa w. ćw. 120h
d prof. Piotr Smolnicki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 120h
d prof. Andrzej Węcławski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie kostiumu ćw. 120h
d prof. Dorota Kołodyńska 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
o prof. Lech Majewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: projektowanie scenografii ćw. 120h
o dr hab. Marek Chowaniec 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w architekturze ćw. 120h
o dr hab. Andrzej Sołyga 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 120h
d dr hab. Jan Mioduszewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna w. ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 3 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 120h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 120h
d prof. Tomasz Milanowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 120h
d prof. Czesław Radzki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 120h
d dr hab. Paweł Bołtryk 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 120h
d dr hab. Michał Borys 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 120h
o prof. Piotr Smolnicki 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 120h
d dr hab. Jan Mioduszewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia malarstwa w Polsce ECTS: 2 ilość: 1
Historia malarstwa w Polsce w. 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 990 40
ROK
IV
SEMESTR
8
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Migracje artystyczne: w stronę Południa 30h
d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
d dr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości w. 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Malarstwo I w. ćw. 240h
d dr hab. Rafał Kowalski
prof. zw. Krzysztof Wachowiak
240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II ćw. 240h
d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III ćw. 240h
d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV ćw. 240h
d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V ćw. 240h
d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI ćw. 240h
d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Rysunek I ćw. 150h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek II w. ćw. 150h
d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek III w. ćw. 150h
d dr hab. Piotr Wachowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek IV ćw. 150h
d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek V ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek VI ćw. 150h
d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Działania przestrzenne ćw. 120h
o prof. Mirosław Bałka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 120h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II w. ćw. 120h
d prof. Tomasz Milanowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 120h
d prof. Czesław Radzki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 120h
d dr hab. Paweł Bołtryk 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 120h
d dr hab. Michał Borys 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w. ćw. 120h
d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 120h
d dr hab. Jan Mioduszewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna w. ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 3 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 120h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 120h
d prof. Tomasz Milanowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 120h
d prof. Czesław Radzki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 120h
d dr hab. Paweł Bołtryk 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 120h
d dr hab. Michał Borys 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 120h
d dr hab. Jan Mioduszewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 120h
d dr hab. Maciej Duchowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 120h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 120h
d dr Elwira Sztetner 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 120h
d prof. Barbara Łuczkowiak 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia malarstwa w Polsce w. 30h
o dr Piotr Słodkowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 1 005 35
ROK
V
SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernizm i modernizacja 1920 – 1970 30h
d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk kulturowych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ECTS: 7 ilość: 1
Malarstwo I w. ćw. 270h
d dr hab. Rafał Kowalski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II w. ćw. 270h
d prof. Wojciech Zubala 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III w. ćw. 270h
d prof. Jarosław Modzelewski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV w. ćw. 270h
d prof. Andrzej Rysiński 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V w. ćw. 270h
d prof. Wojciech Cieśniewski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI w. ćw. 270h
d prof. Stanisław Baj 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 8 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 180h
d prof. Czesław Radzki 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 180h
d prof. Andrzej Węcławski 180 8 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 180h
d dr hab. Jan Mioduszewski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 180h
d dr hab. Maciej Duchowski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 180h
d dr Elwira Sztetner 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 180h
d prof. Barbara Łuczkowiak 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 6 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 180h
d prof. Czesław Radzki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 180h
d dr hab. Jan Mioduszewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 180h
d dr hab. Maciej Duchowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 180h
d dr Elwira Sztetner 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 180h
d prof. Barbara Łuczkowiak 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Wojciech Zubala 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Jarosław Modzelewski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Andrzej Rysiński 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Wojciech Cieśniewski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Stanisław Baj 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Rafał Kowalski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Artur Winiarski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Piotr Wachowski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Michał Borys 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ćw. 30h
d prof. Janusz Knorowski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Barbara Łuczkowiak 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Marcin Chomicki 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Mikołaj Dziekański 30 8 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Arkadiusz Karapuda 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Maciej Duchowski 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Prawo własności intelektualnej 30h
o dr Jakub Dąbrowski 30 1 [egz.]
sylabus
Razem: 1 020 36
ROK
V
SEMESTR
10
Malarstwo ECTS: 10 ilość: 1
Malarstwo I w. ćw. 270h
d dr hab. Rafał Kowalski 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo II w. ćw. 270h
d prof. Wojciech Zubala 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo III w. ćw. 270h
d prof. Jarosław Modzelewski 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo IV w. ćw. 270h
d prof. Andrzej Rysiński 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo V w. ćw. 270h
d prof. Wojciech Cieśniewski 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Malarstwo VI w. ćw. 270h
d prof. Stanisław Baj 270 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 10 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 10 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 180h
d dr hab. Piotr Wachowski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: grafika warsztatowa ćw. 180h
d prof. Andrzej Węcławski 180 10 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 180h
d dr hab. Jan Mioduszewski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 180h
d dr hab. Maciej Duchowski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Artystyczna ćw. 180h
d dr Elwira Sztetner 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 180h
d prof. Barbara Łuczkowiak 180 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 6 ilość (max): 2
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego I ćw. 180h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego II ćw. 180h
d prof. Tomasz Milanowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego III ćw. 180h
d prof. Czesław Radzki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego IV ćw. 180h
d dr hab. Paweł Bołtryk 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego V ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Formy Rysunku Współczesnego VI ćw. 180h
d dr hab. Michał Borys 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Struktury Wizualne ćw. 180h
d dr hab. Jan Mioduszewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ćw. 180h
d dr hab. Maciej Duchowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego ćw. 180h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina artystyczna ćw. 180h
d dr Elwira Sztetner 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa: Tkanina Eksperymentalna ćw. 180h
d prof. Barbara Łuczkowiak 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Łukasz Majcherowicz 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ćw. w. 30h
d prof. Barbara Łuczkowiak 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Piotr Wachowski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Rafał Kowalski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Michał Borys 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Stanisław Baj 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Łukasz Rudnicki 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ćw. w. 30h
d prof. Wojciech Zubala 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Wojciech Cieśniewski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Andrzej Rysiński 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Arkadiusz Karapuda 30 10 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Marcin Chomicki 30 10 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Mikołaj Dziekański 30 10 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Jarosław Modzelewski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Maciej Duchowski 30 10 ćw. [egz.]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d prof. Artur Winiarski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa w. ćw. 30h
d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ćw. 30h
d prof. Janusz Knorowski 30 10 ćw. [ZIE]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 120h
d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 960 36