Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język rosyjski w. ćw. 30h
o mgr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski w. ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski w. ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 120h
o prof. Grzegorz Kowalski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Modelowanie ćw. 60h
o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
60 4 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania I ćw. 120h
o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy technologii i konstrukcji ćw. 120h
o mgr Maciej Stefański 120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki prezentacyjne w. ćw. 120h
o mgr Zuzanna Łąpieś
mgr Henryk Junosza Szaniawski
120 4 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Wstęp do wiedzy o projektowaniu w. 30h
o dr Józef Mrozek 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 781 32
ROK
I
SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Słownik sztuki w. 30h
d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Słownik sztuki w. 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język hiszpański B2 w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o mgr Anna Pietraszek 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Maciej Wenta 30 - ćw. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ćw. 30h
o Robert Krępski 30 - ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia sztuki I w. 30h
o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 120h
o prof. Grzegorz Kowalski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Modelowanie ćw. 60h
o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
60 4 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania I ćw. 120h
o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy technologii i konstrukcji ćw. 120h
o mgr Maciej Stefański 120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki prezentacyjne w. ćw. 120h
o mgr Zuzanna Łąpieś
mgr Henryk Junosza Szaniawski
120 4 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Wstęp do wiedzy o projektowaniu w. 30h
o dr Józef Mrozek 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 691 30
ROK
II
SEMESTR
3
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Historia filozofii w. 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia filozofii 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6 ilość: 1
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki B2 w. 1h
o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski B2 w. 1h
o Filip Łopuski 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Anna Oleńska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Podstawy ergonomii w. ćw. 30h
o prof. zw. Czesława Frejlich 30 2 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Podstawy komunikacji wizualnej ćw. 120h
o mgr Jakub Jezierski
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy projektowania II ćw. 120h
o prof. Wojciech Małolepszy 120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania III ćw. 120h
o mgr Jacek Surawski
dr Dominik Głąb
120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne ćw. 120h
o dr Przemysław Siemiński 120 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 751 36
ROK
II
SEMESTR
4
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski B2 w. 1h
o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki B2 w. 1h
o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski B2 ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia filozofii 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia filozofii w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki II w. 30h
o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia wzornictwa w. 60h
o dr Agata Szydłowska 60 2 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
Podstawy komunikacji wizualnej ćw. 150h
o mgr Jakub Jezierski
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania II ćw. 180h
o prof. Wojciech Małolepszy 180 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy projektowania III ćw. 150h
o mgr Jacek Surawski
dr Dominik Głąb
150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologie i konstrukcje II ćw. 90h
o dr Przemysław Siemiński 90 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 871 32
ROK
III
SEMESTR
5
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 14 ilość: 2
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Jasiewicz 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d Bartłomiej Mejor 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Wojciech Wybieralski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski w. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Historia wzornictwa w. 30h
o dr Józef Mrozek 30 3 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Współczesne projektowanie graficzne w. 30h
o dr Agata Szydłowska 30 3 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
Razem: 541 31
ROK
III
SEMESTR
6
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d dr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Malarstwo i rysunek ćw. 120h
d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Rzeźba ćw. 120h
d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 14 ilość: 2
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Jasiewicz 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d Bartłomiej Mejor 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Wojciech Wybieralski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Języki obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 1h
o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Polish language for Erasmus+ ćw. 30h
d mgr Janina Furgał 30 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Design theory w. 30h
d dr Józef Mrozek 30 6 w. [zal.]
sylabus
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Ergonomia w. ćw. 90h
o prof. zw. Czesława Frejlich 90 3 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki III w. 30h
o dr Paweł Ignaczak 30 - w. [zal.]
sylabus
Projektowanie w Polsce w. 30h
o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Projektowanie współczesne w. 30h
o dr hab. Magdalena Kochanowska 30 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Teoria mediów w. 30h
o dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 661 36
ROK
IV
SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ECTS: 15 ilość: 1
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d prof. Wojciech Wybieralski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d mgr Jakub Jezierski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d Bartłomiej Mejor 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr Paweł Jasiewicz 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ćw. 120h
d dr Robert Pludra 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 8 ilość: 1
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Jasiewicz 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Jerzy Porębski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Tomasz Rygalik 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Wojciech Wybieralski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Daniel Zieliński 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr Paweł Grobelny 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d prof. Michał Stefanowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Maciej Konopka 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d Bartłomiej Mejor 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ćw. 120h
d dr hab. Artur Frankowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja elektroniczna ćw. 1h
o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Język niemiecki ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Praktyki zawodowe 160h
o prof. Wojciech Małolepszy 160 5 [zal.]
sylabus
Wiedza o zawodzie projektanta w. 30h
o dr Agata Szydłowska 30 3 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Razem: 671 48