Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Sztuki Mediów
Kierunek: Sztuka Mediów
Studia stacjonarne studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sieciologia: śladami przemocy Konw 30h
d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki Konw 30h
d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warszawa w działaniu Konw 30h
d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945-1970 Konw 30h
d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych Konw 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
pracownie do wyboru I mgr ECTS: 20 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
przedmiot do wyboru I mgr ECTS: 2 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
d dr hab. Tomas Rafa 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
d dr Wojciech Bąkowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 45h
d dr hab. Anna Panek 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
WSM obowiązkowe
Język angielski ćw. 45h
o Daniel Stewart 45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Plener ćw. 30h
o dr hab. Piotr Kopik 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Postrzeganie a kreatywność ćw. 45h
o dr hab. Paula Jaszczyk 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne modele kuratorskie w. 45h
o mgr Milada Ślizińska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej w Polsce 30h
d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanistyka XX i XXI wieku 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6 ilość: 1
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 45h
d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 615 49
ROK
I
SEMESTR
2
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutyka i sztuka 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Migracje artystyczne: w stronę Południa 30h
d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
d dr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Globalny Renesans II w. 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia nowych mediów w. 30h
d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia rzeźby polskiej w. 30h
d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej w Polsce w. 30h
d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Wstęp do antropologii 30h
d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Języki obce: język angielski ćw. 30h
o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. 30h
o Magdalena Potts 30 2 w. [zal.]
sylabus
pracownie do wyboru I mgr ECTS: 20 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
WSM obowiązkowe
Postrzeganie a kreatywność ćw. 45h
o dr hab. Paula Jaszczyk 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne modele kuratorskie w. 45h
o mgr Milada Ślizińska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
przedmiot do wyboru I mgr ECTS: 2 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
d dr hab. Tomas Rafa 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
d dr Wojciech Bąkowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 45h
d dr hab. Anna Panek 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia gościnna ćw. 60h
d dr Anna Konik 60 3 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 540 36
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
d dr hab. Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernizm i modernizacja 1920 – 1970 30h
d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy kultury. Obraz i obrazowanie jako źródło praktyk kulturowych 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Globalny Renesans I 30h
d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018 30h
d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Pracownia aneks II st II rok ECTS: 8 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia dyplomowa II st II rok ECTS: 15 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Konwersatorium ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia obrazu w. 30h
o dr Adam Czyżewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory Konw 30h
d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Filozofia kultury z elementami antropologii kultury w. 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia wobec intermedialności w. 15h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 15 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej. 30h
o dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 45h
d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
Razem: 390 48
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia aneks II st II rok ECTS: 8 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia dyplomowa II st II rok ECTS: 15 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
d dr hab. Jakub Wróblewski, prof ASP 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
d prof. Włodzimierz Szymański 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
d prof. Krzysztof Olszewski 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Kreacja fotograficzna ćw. 60h
d prof. Tomasz Myjak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
d prof. Prot Jarnuszkiewicz 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
d prof. Mariusz Wideryński 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia obrazu w. 30h
o dr Adam Czyżewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia wobec intermedialności w. 15h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 15 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Obrazy i media. Widzialność a wizualność w sztuce o - 2 sylabus
Organizacja i aranżacja przestrzeni w. 30h
o mgr Szymon Wałaszewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Polityki kulturalne Konw 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia gościnna ćw. 45h
d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej 30h
o 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr Piotr Płucienniczak 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr Ewa Bobrowska 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr Jakub Szreder 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr hab. Łukasz Ronduda 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr Adam Czyżewski 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej w. 30h
o dr Katarzyna Kasia 30 6 w. [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości w. 30h
o mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 540 87